Search:
Gmina RadomskoWitamy serdecznie na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomsko

Radomsko

Nazwa Gminy

Radomsko

Rodzaj

Gmina Wiejska

Kod

97-500

Miejscowość

Radomsko

Ulica

Piłsudskiego 34

Powiat

radomszczański

Województwo

łódzkie

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Radomsku 50 89800009 2001 0000 0055 0002

NIP

772-22-60-671

REGON

000551875

Kontakt

tel. 44 6832413, 6832707

fax 446851360

bip.gmina-radomsko.pl

e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl

Godziny pracy Urzędu

Od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Wójt

Marian Zaborowski

tel. 44 6832707

e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl

Zastępca Wójta

Antoni Drzewowski

tel. 44 6832413 wew.104 lub 44 6834033

Zastępca Wójta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków jeden dzień w tygodniu (czwartek) do godz. 17.00 (pok. nr 5)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Suwart

Sekretarz Gminy

Ewa Borkowskatel. 44 6832502

Skarbnik Gminy

Katarzyna Rabenda
tel. 44 6833563

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr 10 poz.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.Marian Zaborowski

Wójt Gminy Radomsko
Do przeglądania dokumentów w formacie .pdf używamy programu Adobe Reader. Podajemy link do pobrania programu. Adobe Reader 6.0